MAKING CITIES PARTNER
WITH THE FUTURE.

Ambitie van Realconomy

Realconomy heeft de ambitie steden ‘fit’ te maken. Economisch, sociaal en maatschappelijk. In fitte steden versterken verschillende functies als zorg, energie, onderwijs, leisure, wonen en werken elkaar. Realconomy wil de katalysator op deze ontwikkeling van steden zijn. Steden die klaar zijn voor de toekomst.

Rol van Realconomy

De nieuwe uitdagingen vragen een ander samenspel in de markt van gebiedsontwikkeling. En daarin wil Realconomy een sleutelrol spelen. Door nieuwe allianties te arrangeren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en zelf risico’s te nemen.

Realconomy verbindt de huidige praktijk van projectontwikkeling met de nieuwe eisen van de Next Economy. Realconomy slaat daarin een brug tussen de overheid en bestaande marktpartijen, door nieuwe inzichten en toekomstige maatschappelijke wensen een plek te geven in nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Realconomy werkt o.a. samen met: