Realconomy en Brink vergroten slagkracht met strategische samenwerking

Realconomy en Brink vergroten slagkracht met strategische samenwerking

Realconomy heeft een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten met Brink. Beide partijen hebben zich voor langere tijd aan elkaar gecommitteerd en gaan samenwerken binnen zowel bestaande als nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten van Realconomy.

‘Brink heeft ervaren specialisten’

‘Wij hebben de ambitie om complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten aan te pakken op het snijvlak van publieke en private belangen,’ licht managing director en partner Hans van Rossum van Realconomy het partnership toe. ‘Daar heb je hoogwaardige kennis en expertise voor nodig. Wat je precies nodig hebt, verschilt per project en per fase van een project. Wij kiezen er bewust voor om met gerenommeerde partijen structureel en strategisch als echte partners te gaan samenwerken. Brink is zo’n partij.’

Brink (tot voor kort Brink Groep geheten) werd in 1972 opgericht en is een van de belangrijkste nationale spelers op het gebied van management, advies en financiële oplossingen voor bouw, infra en vastgoed. Van Rossum: ‘Brink heeft in bijna vijftig jaar enorm veel ervaring en kennis opgedaan, die wij door deze samenwerking ook kunnen aanwenden. Op alle thema’s waarmee wij te maken hebben of kunnen krijgen, hebben zij specialisten in huis die wij kunnen inschakelen. Denk aan het doorrekenen van businesscases, maar ook aan project- en procesmanagement om alle neuzen binnen een ontwikkeling dezelfde kant op te krijgen. Als het nodig is, kunnen we dankzij de flexibiliteit van Brink bovendien makkelijk onze capaciteit opschalen. De kwaliteit binnen onze bestaande projecten wordt dankzij deze samenwerking vergroot. En ook met het oog op nieuwe projecten versterken we onze marktpositie.’

‘Samen optrekken, samen groeien’

De samenwerking is tot stand gekomen na een intensief traject, waarbij beide directies meerdere gesprekken voerden om elkaar te leren kennen en te ontdekken op welke vlakken ze elkaar kunnen versterken. ‘Wij hebben Realconomy leren kennen als een jong en enthousiast bedrijf, dat grote ambities heeft en hun projecten op een innovatieve manier aanpakt,’ zegt Erik Deiman, statutair directeur van Brink. ‘Dat sprak ons enorm aan. We kwamen tot de conclusie dat onze competenties goed aansluiten bij hun vaak complexe projecten. Samen optrekken en samen groeien, dat is de gedachte achter deze samenwerking. Ook ónze slagkracht wordt hiermee vergroot.’

‘De wereld van bouw, infra en vastgoed verandert snel,’ verduidelijkt Deiman. ‘Steeds vaker vindt gebiedsontwikkeling binnenstedelijk plaats, waarbij verdichtingsvraagstukken als mobiliteit, eigendomsrechten of waterberging spelen. Kortom: het zijn projecten met veel stakeholders en veel verschillende publieke en private belangen. Realconomy pakt dat soort complexe projecten graag aan en snapt ook wat ervoor nodig is om tot oplossingen te komen. Ook wij zetten onze kennis en expertise het liefst in op meer uitdagende dossiers. Als we ook in de toekomst willen meedoen in de top van markt, moeten we bovendien meebewegen met die veranderende markt. Dat kunnen we doen door samen met Realconomy risicodragend te participeren in projecten en niet alleen als adviseur langs de zijlijn te blijven staan. Met als voordeel dat je bij langdurige projecten ook langere tijd je waarde kan bewijzen.’

Vertrouwen

Volgens beide directeuren passen de organisaties niet alleen bij elkaar op het gebied van diensten en filosofie. ‘We herkennen binnen Brink de werkethos en Rotterdamse duidelijkheid die ook Realconomy kenmerkt,’ zegt Van Rossum. ‘De bedrijven passen qua cultuur erg goed bij elkaar.’

Deiman: ‘Voor ons is dat een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Onze teams zijn beide ambitieus en pragmatisch. Aanpakken, maar wel op een slimme manier. Dat we geen vuistdikke contracten hebben opgesteld voor deze samenwerking is wat ons betreft de bevestiging hiervan. We vertrouwen elkaar. Dat we buren zijn (Realconomy is gevestigd in FIRST, Brink in het naastgelegen Groothandelsgebouw, red.) is een goede bijkomstigheid, die het samenwerken alleen maar makkelijker maakt.’

Realconomy zet de kennis en expertise van Brink in bij bestaande en nieuwe projecten waar dat van toegevoegde waarde is. Daarvan is in ieder geval sprake bij de gebiedsontwikkelingsprojecten Vlinderveen Spijkenisse en Sportcampus Leidschendam.

Gerelateerd nieuws

Realconomy mede-initiatiefnemer van nieuw Social Impact Fonds Rotterdam Link

Realconomy mede-initiatiefnemer van nieuw Social Impact Fonds Rotterdam

Wie wil investeren in en bijdragen aan een sociaal-economisch sterkere stad kan hiervoor vanaf nu bij ons aankloppen.

Interne gebiedsontwikkeling: Realconomy verhuist naar hartje Rotterdam Link

Interne gebiedsontwikkeling: Realconomy verhuist naar hartje Rotterdam

Sinds augustus 2018 is Realconomy gevestigd in het gloednieuwe kantorencomplex FIRST, middenin het Rotterdam Central District.