Groen woongebied & sportcampus Leidschendam
Project

Groen woongebied & sportcampus Leidschendam

scroll down

Realconomy is hier actief betrokken bij een multifunctioneel project dat de inwoners van Leidschendam op alle vlakken en schalen met elkaar verbindt.

  • Partner
  • V.M.H.C. Cartouche
  • Status
  • In ontwikkeling
  • Verwachte afronding
  • 2023

Aanzet voor nieuw perspectief

Met de formele aankoop van een aantal hectare grondgebied in Leidschendam heeft Realconomy de basis gelegd voor een stedelijk ontwikkeltraject met verbindend perspectief. Een slimme link tussen recreatieve, commerciële en residentiële functionaliteiten zal nieuw potentieel ontsluiten voor alle segmenten van de stad. De aaneenschakeling van wonen, recreëren, bewegen en beleven wordt gevormd door een groen woongebied met multifunctionele sportcampus. Het project is geworteld in een stuk historische bodem van sportief en natuurminnend Leidschendam. Daarmee wordt het voormalig terrein van een manege deel van de route die de stad kiest richting een intelligente en breed gedeelde toekomst.

Functioneel verbindend

Wonen, werken, welzijn, winkelen en workouts. De stad van overmorgen vraagt om een slim samenspel van al deze functionaliteiten en meer, verbonden door architectuur en planologie die met bewonersbehoeften als uitgangspunt. In Leidschendam wordt met de nieuwe multifunctionele sportcampus en de daaraan gelieerde woongebieden een sterke impuls gegeven aan zo’n intelligent verknoopt weefsel. Hier fungeert Realconomy als concrete en actieve partij in een samenspel van belanghebbenden dat zich uitstrekt van inwoners tot bestuurders en van vastgoedontwikkelaars tot ondernemers in de geplande nieuwe Mall of the Netherlands. Dat sport, recreatie en beweging daarbij als pijler fungeren is wat ons betreft niet meer dan logisch in een gezonde stad die vol optimisme naar een nieuwe horizon beweegt.

Een stevig gezamenlijk draagvlak

Verbinden omvat meer dan het linken van functies en gebieden. Ook de harten en geesten van de betrokkenen moeten gelijkgeschakeld worden voor een draagvlak dat in alle opzichten duurzaam is. Daarom wordt achter de schermen druk overlegd tussen bewoners, bouwers, gebruikers en stakeholders in de breedste zin van het woord. Samen denken en samen werken over een toekomst waar op alle niveaus beweging in zit: een uitgelezen kans om de expertise en dadendrang van Realconomy optimaal tot hun recht te laten komen.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op
Project

Gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Met het project Feyenoord City wordt Rotterdamse stedelijke gebiedsontwikkeling naar een hoger plan getild.

Meer informatiearrow
Gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Meer weten over onze projecten?