SPORTCAMPUS LEIDSCHENDAM
Project

SPORTCAMPUS LEIDSCHENDAM

scroll down

Van een onsamenhangend gebied naar een hoogwaardige parkachtige omgeving voor sport, recreatie en wonen.

  • Partner
  • V.M.H.C. Cartouche
  • Status
  • In ontwikkeling
  • Verwachte afronding
  • 2024

Realconomy werkt op eigen initiatief aan een plan om het huidige sportpark DuiveSteyn en de directe omgeving te herontwikkelen. De aankoop van het terrein van Manege Esbi is daarbij een eerste stap.

Het project

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft grootse plannen op het gebied van wonen, werk en welzijn. De plaatsen zijn volop in ontwikkeling, maar de gewenste samenhang tussen verschillende stedelijke functies ontbreekt nog op een aantal specifieke plekken. Zo ook in het gebied waar Sportcampus Leidschendam moet gaan verrijzen.

Van onsamenhangend naar toegankelijk

Het huidige gebied is door historische groei onsamenhangend geworden en kent flinke verkeers- en parkeeroverlast. De sportverenigingen op het huidige sportpark zijn bovendien op zoek naar een verbetering van hun accommodatie én een betere inpassing in de aangrenzende wijk. Daarnaast is er binnen gemeente en regio een grote vraag naar woningen. Realconomy herkent de potentie van het gebied en heeft daarom op eigen initiatief een plan ontwikkeld waarmee het gebied wordt omgeturnd tot een prettige, gezonde en toegankelijke omgeving, waar bewoners, sporters, omwonenden, Leidschendammers en Voorburgenaren graag willen verblijven. 

Stedelijk lusthof

De Sportcampus Leidschendam moet als een soort ‘stedelijk lusthof’ de natuurlijke verbinding gaan vormen tussen enerzijds het stedelijke gebied waarin onder meer The Mall of the Netherlands is gelegen en aan de andere kant de ‘dorpse’ woonwijk. Deze oase van rust en ontspanning zal worden gerealiseerd door de huidige problemen op te lossen en de bestaande en potentiële kwaliteiten van het gebied beter te benutten.

Geen auto’s, maar mensen

Daarvoor worden op termijn de volgende concrete stappen gezet: 

  • Oplossen ontsluitings- en parkeerproblemen; omliggende voet- en fietspaden worden beter met elkaar verbonden, fietsen kunnen straks alleen nog aan de randen van het gebied parkeren. Auto’s voor de sport kunnen straks onder een halfverdiepte garage onder het veld parkeren. Woningen krijgen een eigen parkeeroplossing uit het zicht. De woonwijk ten zuiden wordt daardoor minder belast met verkeer, terwijl door het verbinden van voet- en fietspaden niet alleen logischere verbindingen ontstaan maar ook een grotere sociale veiligheid. Van ruimte voor auto’s naar ruimte voor mensen.
  • Upgrade sportparken; met gebruik van de bestaande elementen worden de sportcomplexen veiliger en toekomstbestendig gemaakt. Er worden natuurlijke verbindingen tot stand gebracht om een groen samenhangend gebied te creëren.
  • Creëren publieke parkachtige bestemming; de sportcomplexen smelten samen met woon- en recreatievoorzieningen. Een multifunctioneel programma met onder meer urban villa’s wordt zorgvuldig ingepast in een hoogwaardige, parkachtige omgeving, waar een brede gebruikersgroep kan spelen en ontspannen.

 

Na sloop van enkele huidige bebouwing zullen in totaal zes ontwikkelgebieden ontstaan, waar gebouwd zal worden aan onder meer woningen, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen. Zo ontstaat een toekomstbestendig stedelijk gebied, dat past binnen de ambities van de gemeente Leidschendam-Voorburg en dat voor alle betrokkenen een verbetering zal zijn ten opzichte van de huidige situatie.

Onze rol

Realconomy is de initiatiefnemer van dit plan tot integrale (her)ontwikkeling. Omdat we als gebiedsontwikkelaar zien welke potentie dit gebied heeft, hebben we besloten om zelf het initiatief te nemen en ook risicodragend hierin te participeren. Met de strategische aankoop van het terrein van Manege Esbi hebben we de eerste stap gezet op weg naar de toekomstige Sportcampus Leidschendam. Ons doel is om dit kavel én de omgeving om te toveren tot een groen, parkachtig geheel, dat het gebied een vriendelijker en toegankelijker gezicht moet geven. Daarbij weten we ons in de rug gesteund door onze partners V.M.H.C. Cartouche en Tennispark Overdam.

Gesprekken met gemeente

Aan ons (her)ontwikkelingsplan wordt momenteel met diverse betrokken partijen geschaafd. Hierbij is de gemeente Leidschendam-Voorburg een belangrijke schakel. Momenteel zijn we met de gemeente in gesprek om te kijken of en hoe we deze samenwerking vorm kunnen geven. Onze insteek is om dit gebied dusdanig te verbeteren dat alle betrokkenen er beter van worden. Van de omwonenden tot de sportverenigingen. En van de omliggende bedrijven tot de gemeente. Wanneer het plan na medewerking van de gemeente een formele status krijgt, nemen wij de volledige verantwoordelijkheid om de juiste vastgoedontwikkelaars, landschapsarchitecten en andere partijen te selecteren, die de ambitie van ons en onze partners kunnen verwezenlijken.

Verbinden

Om een dergelijke gebiedsontwikkeling tot een succes te maken, is een stevige samenwerking tussen de publieke, private en particuliere sector in onze ogen onmisbaar. Als ervaren gebiedsontwikkelaar die de kunst van het verbinden verstaat, regisseren wij die samenwerking. We brengen én houden inwoners, sportverenigingen, vastgoedontwikkelaars en ondernemers in de geplande Mall of the Netherlands met elkaar in contact en proberen hen zoveel mogelijk op één lijn te krijgen. Een intentieverklaring vanuit alle stakeholders is daarbij het fundament waarop we kunnen bouwen. Figuurlijk, maar ook letterlijk.

Draagvlak creëren

Na die verklaring stopt het niet. Draagvlak is iets waarvoor je je als gebiedsontwikkelaar moet blijven inspannen. Daarom wordt achter de schermen continu overlegd met stakeholders en gebruikers, zowel tijdens de planvorming als tijdens de uitvoering. Zo werken we samen aan een stuk stad waar alle aspecten van toekomstig woongenot slim en duurzaam met elkaar verbonden zijn en waar sport, recreatie en beweging centraal staan.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Neem contact op
Project

FEYENOORD CITY

Unieke gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid, waarbij de ambities van Feyenoord en de gemeente Rotterdam samensmelten

Meer informatiearrow
FEYENOORD CITY

Meer weten over onze projecten?