WATERFORT PLAZA CURAÇAO
PROJECT

WATERFORT PLAZA CURAÇAO

scroll down

Realconomy maakt deel uit van het Heritage Plaza Consortium, dat de herontwikkeling van het Plaza Hotel gestalte gaat geven. Op de wortels van UNESO-werelderfgoed bouwen we aan een sociaaleconomisch sterker Curaçao.

 • Partners
 • Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), Van der Wiel
 • Status
 • In ontwikkeling
 • Verwachte afronding
 • 2026

Het project

Samen met het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en Van der Wiel werkt Realconomy aan de herontwikkeling van het Plaza Hotel Curaçao in Willemstad. Niet alleen het voormalige Van der Valk Hotel zelf, maar ook de directe omgeving krijgt een nieuwe impuls. Daarbij wordt het unieke karakter van dit Unesco-werelderfgoed uiteraard gewaarborgd en gerespecteerd.

Aantrekkelijke plek met diverse functies

Hotel, publieke ruimte en waterfort worden getransformeerd tot een aantrekkelijke plek waar bewoners en bezoekers samen kunnen vertoeven. Hierbij worden de volgende functies gecombineerd:

 • Nieuwe hotspot – Een wandelpromenade over het waterfort met zicht op stad en zee, verbindend tussen de oude binnenstad en het water.
 • Cultuur – Een toonaangevend museum (dependance van Nederlands museum) met (inter)nationale aantrekkingskracht, als affiche van de plek en voor (de historie van) het Caribische gebied.
 • Onderwijs – Met een toonaangevende (Nederlandse) onderwijsinstelling (nieuwe) kennis naar het eiland trekken en bestaande kennis vasthouden.
 • Zakelijk – Kantoorruimte voor incubator, die lokale startups en ondernemers ondersteunt om economische impact te maken.
 • Wonen – Nieuwe woonconcepten ter ondersteuning van de overige functies om een 24/7 economie te creëren.

Sociaaleconomisch sterker Curaçao

De ambities van APC reiken (veel) verder dan alleen de herontwikkeling van een vervallen hotel. De herontwikkeling is vooral ook een mooi middel om het volledige eiland Curaçao sociaaleconomisch te versterken. De herontwikkeling naar nieuwe culturele, educatieve en economische functies moet leiden tot een structurele groei in kwaliteit en kwantiteit van het aantal buitenlandse bezoekers aan het eiland. Uit onderzoek van het Curaçaose Bureau voor Toerisme in 2017 blijkt dat het groeipotentieel vooral ligt bij bezoekers uit Noord- en Latijns Amerika en dat juist zij de cultuur-historische kwaliteit van het eiland waarderen.

Werkgelegenheid

Een toename van toerisme zorgt voor werkgelegenheid en leertrajecten, zowel tijdens de ontwikkel- als tijdens de bouw- en exploitatiefase. Hierbij gaat het om meer dan 1.500 nieuwe banen tijdens de ontwikkel- en realisatiefase en 3000 tot 5000 structurele nieuwe banen als gevolg van toeristische groei. Omdat er wordt gemikt op nieuwe en andersoortige reizigersstromen kan het inkomen en de werkgelegenheid uit toerisme niet alleen hoger maar ook stabieler worden.

Koninkrijksrelaties

Bijkomend doel van de herontwikkeling van het Plaza Hotel is het versterken van de koninkrijksrelatie tussen Nederland en Curaçao. Dit kan worden bewerkstelligd doordat Nederland en Curaçao constructief samenwerken aan doelen waar beide partijen van profiteren: economische versterking, behoud van cultureel erfgoed en de uitwisseling van cultuur- en onderwijs.

Onze rol

Realconomy vormt samen met Van der Wiel het Heritage Plaza Consortium, dat de herontwikkeling van het Plaza Hotel gestalte gaat geven. Dit consortium is (mede) opgericht door Hans de Boer. Tot groot verdriet van velen is Hans op 18 januari 2021 plotseling overleden. HPC zal er alles aan doen om Plaza en omgeving vanuit zijn bezieling en liefde voor het eiland te transformeren tot een plek waar de Curaçaoënaar trots op zal zijn.

Draagvlak creëren

Daarom spraken we al in de initiatiefase met onder meer diverse betrokken ministeries en vertegenwoordigers van het Werelderfgoed Willemstad. Ook zaten we om de tafel met de Curaçao Ports Authority (CPA), Curaçao Tourist Board CTB), Winkeliersvereniging Downtown Management Organization (DMO), Curaçao Investment & Export Promotion Agency (Cinex) en andere organisaties die baat hebben bij een duurzame herontwikkeling van het Plaza Hotel. Hiermee maken we niet alleen de verschillende wensen en behoeften van de stakeholders inzichtelijk, maar verbinden we deze belangen ook met elkaar. Zo creëren we meer draagvlak voor de plannen.

Bezoek aan Curaçao creëert draagvlak voor herontwikkeling Plaza Hotel

Lees verder
Project

FEYENOORD CITY

Unieke gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid, waarbij de ambities van Feyenoord en de gemeente Rotterdam samensmelten

Meer informatiearrow
FEYENOORD CITY
Project

SPORTCAMPUS LEIDSCHENDAM

Van een onsamenhangend gebied naar een hoogwaardige parkachtige omgeving voor sport, recreatie en wonen.

Meer informatiearrow
SPORTCAMPUS LEIDSCHENDAM

Meer weten over onze projecten?