Gebiedsontwikkeling Feyenoord City
Project

Gebiedsontwikkeling Feyenoord City

scroll down

Met het project Feyenoord City wordt Rotterdamse stedelijke gebiedsontwikkeling naar een hoger plan getild.

  • Partners
  • Gemeente Rotterdam, Feyenoord
  • Status
  • In ontwikkeling
  • Verwachte afronding
  • Medio 2024

De stad die durft en de club die doet slaan samen met de markt de handen ineen: niet alleen in de transformatie van een compleet stadsdeel, maar ook als het gaat om de vergezichten en ambities die passen bij twee nuchtere spelers op wereldniveau. Realconomy denkt en doet mee vanaf de aftrap, in een project waarin sport, wonen, werken en recreëren integraal het nieuwe hart van Rotterdam-Zuid gaan vormen.

Een nieuw sportief hart voor een stad in beweging

Nu het Masterplan Feyenoord City is aangenomen door het Rotterdamse College en de Gemeenteraad begint het ambitieuze project echt van de grond te komen. Niet minder dan 592.000 vierkante meter bebouwing gaat gestalte geven aan een multifunctioneel complex voor het nieuwe stadion, winkels, woningen en recreatiefaciliteiten. Daardoor krijgt het sportieve hart van de stad een totaal nieuw en duurzaam gezicht, maar wel met behoud van haar unieke grootstedelijke ziel. In Feyenoord City moet alles en iedereen met een goed gevoel samenkomen: een ontmoetingsplek voor alle Rotterdammers, maar ook voor alle bezoekers en natuurlijk voor iedereen die mooi voetbal een warm hart toedraagt.

Een samenspel van functies en voorzieningen

De veelheid aan functies die in Feyenoord City samenkomen worden in het Masterplan vertaald naar acht deelgebieden, die onderling hecht, logisch en duurzaam met elkaar verweven zijn. Alles heeft een eigen functie, terwijl het samenspel van de deelgebieden een geheel vormt waar de hele stad sociaal, economisch, sportief én ecologisch beter van wordt:

Waterfront

Pal aan de oever van de Maas ontstaat een totaal nieuw woongebied als levend middelpunt van Feyenoord City. Waterfront verenigt woonvoorziening, horeca, winkels en entertainment in een openbare ruimte die uniek is binnen het Rotterdamse stadslandschap.

Stadskant

Vanaf het centrum van Rotterdam gezien vormt de Stadskant de toegangspoort tot Feyenoord City. Dit deelgebied is een verbindende schakel die de Afrikaanderwijk aansluit op de Kop van Zuid, de Beijerlandselaan en de wijk Hillesluis.

Het Nieuwe Feyenoordstadion

Een legendarische club verdient een iconisch thuis: de kern van Feyenoord City hoort natuurlijk het nieuwe Feyenoordstadion te zijn. In het Nieuwe Stadion is alles aanwezig voor voetbal van het allerhoogste niveau, maar ook voor topconcerten en andere grote evenementen die de oude Kuip groot hebben gemaakt. De directe omgeving vloeit naadloos over in het stadion en de aangrenzende deelgebieden, voor een verbindende functie in sociale en logistieke zin met ruimte voor de meest uiteenlopende activiteiten.

De Kuip

De blik stevig gericht op het nieuwe, met gepast ontzag voor de historische context: de Kuip blijft, maar wel functioneel ingebed in een totaliteit van nieuwe functies. De Kuip groeit uit tot het Kuip Park, waar iedereen deel mag nemen aan sport, ontspanning en een scala aan culturele activiteiten. Erfgoed waar de stad trots op is blijft behouden, als integraal onderdeel van een sportpark vol woonruimte, groenvoorzieningen en vrije ruimte waar heel Rotterdam beweegt en bewogen wordt.

De Strip

De Strip wordt een cruciale schakel in het weefsel van Feyenoord City. Hier staat straks het gloednieuwe Stadionpark treinstation als duurzame logistieke slagader van het geheel. Een rijkgeschakeerd aanbod van publieke en commerciële functies vormt het levende cement tussen de aangrenzende woonwijken en de overige deelgebieden van Feyenoord City.

De Veranda

Nog zo’n voorbeeld van bestaand stadsleven dat organisch wordt opgenomen in het grotere geheel van Feyenoord City. De Veranda is aan een nieuwe impuls toe, en met nieuwe, hoogwaardige woningbouw en faciliteiten voor het buurtleven wordt een typisch Rotterdamse wijk met zachte hand naar een nieuw toekomstperspectief getild.

Mallegatpark

Op het raakpunt van Feyenoord City en de historische wijk Feijenoord vormt het Mallegatpark een vriendelijk raakpunt waar mens en natuur, beweging en verstilling, bebouwing en begroeiing elkaar ontmoeten. Ook hier is verbinding het sleutelbegrip, maar dan wel op een manier die oog heeft voor een natuurlijk perspectief. Zo wordt Feyenoord City met een groen lint aaneengeregen, van het Getijdenpark aan de westelijke punt tot aan het Eiland van Brienenoord aan de zoom van Rotterdam-Zuid.

Getijdenpark

In een complex ecosysteem als Rotterdam-Zuid moet ook zeker plaats overblijven voor unieke natuur. Het Getijdenpark zal als het ecologische centrum van Feyenoord City gaan dienen, in een robuust en eigenzinnig evenwicht tussen natuur en cultuur, prominent uitgestrekt langs het snijvlak van de stad en de rivier waar ze haar voorspoed aan te danken heeft.

Wil je meer weten over dit project?

Neem contact op
Project

Groen woongebied & sportcampus Leidschendam

Realconomy is hier actief betrokken bij een multifunctioneel project dat de inwoners van Leidschendam op alle vlakken en schalen met elkaar verbindt.

Meer informatiearrow
Groen woongebied & sportcampus Leidschendam

Meer weten over onze projecten?