FEYENOORD CITY
Project

FEYENOORD CITY

scroll down

Unieke gebiedsontwikkeling op Rotterdam-Zuid, waarbij de ambities van Feyenoord en de gemeente Rotterdam samensmelten

  • Partners
  • Gemeente Rotterdam, Feyenoord
  • Status
  • In ontwikkeling
  • Verwachte afronding
  • Medio 2025

Met het project Feyenoord City wordt stedelijke gebiedsontwikkeling naar een hoger plan getild. Het nieuw te bouwen stadion van de betaald voetbalclub Feyenoord is de spil in en de aanjager van een grootschalige gebiedsontwikkeling, die een enorme boost moet geven aan Rotterdam-Zuid én de rest van de stad.

Diversiteit aan functies en voorzieningen

Het ambitieuze Masterplan Feyenoord City, dat is aangenomen door het Rotterdamse college van B&W en de gemeenteraad, bevat in totaal 592.000 vierkante meter gebouwd programma. Naast het nieuwe stadion, gelegen op een steenworp afstand van De Kuip, komen er onder meer woningen (maximaal 3.700), winkels, horecagelegenheden en veel publieke buitenruimtes zoals parken en sportvelden. Het huidige stadion van Feyenoord krijgt daarbij een passende nieuwe bestemming.

Ontmoetingsplek aan de Maas

Wonen, werken, educatie, sport en recreatie gaan straks op natuurlijke wijze hand in hand. Daardoor ontstaat een bijzonder aantrekkelijk, goed bereikbaar en levendig gebied dat 365 dagen per jaar voor iedereen toegankelijk is. Het nu nog onaantrekkelijke gebied moet uitgroeien tot dé ontmoetingsplek aan de Maas.

Acht ontwikkelgebieden

Feyenoord City bestaat uit acht ontwikkelgebieden, die een samenhangend en logisch geheel vormen. Dit zijn de volgende gebieden:

Stadskant

De entree naar Feyenoord City vanuit het stadscentrum. Tevens de verbinding met de aangrenzende wijk Hillesluis, de Beijerlandselaan, Kop van Zuid en de Afrikaanderwijk.

Waterfront

Het kloppende hart en centrumgebied van Feyenoord City. Een unieke woonomgeving en een multifunctionele openbare ruimte aan de Maas, met zowel horeca-, winkel- als entertainmentvoorzieningen. 

Mallegatpark

Een uniek park aan de waterkant waar sport, vrijetijdsbesteding, ecologie en cultuur samenkomen. Via het Getijdenpark in de Maas legt het Mallegatpark de verbinding met het nieuwe stadion, De Veranda en het Eiland van Brienenoord. Het is tevens de plek waar Feyenoord City de wijk Feijenoord ontmoet.

Het Nieuwe Stadion

Het nieuwe Feyenoord-stadion wordt een absoluut icoon aan de Maas, waar niet alleen gevoetbald wordt, maar waar ook concerten en evenementen plaatsvinden. Het nieuwe stadion en de omloop rondom het stadion vormen een absolute trekker voor de omgeving, bieden ruimte voor allerlei activiteiten en verbinden Stadskant en Waterfront via de urban bridge over het spoor.

De Strip

De Strip is, vanaf het nieuwe treinstation Stadionpark, een belangrijke toegangsroute naar het nieuwe stadion en is de verbinding tussen de verschillende deelgebieden van Feyenoord City en de omliggende wijken. Een plek met een gevarieerde mix aan openbare en commerciële activiteiten en open ruimtes. 

De Kuip / Kuip Park

De huidige Kuip zal een transformatie ondergaan met behoud van erfgoed en bouwkundige integriteit. Het wordt een uniek en vrij toegankelijk sportpark met een combinatie van woningbouw, erfgoed, groen, atletiek, ontspanning en cultuur.

De Veranda

De al bestaande buurt De Veranda zal transformeren naar een echte woonbuurt. Hoogwaardige woningbouw en voorzieningen voor de buurt vervangen het huidige leisure-aanbod en versterken het gemeenschapsgevoel.

Rivierpark

Het Getijden- of Rivierpark vormt een zeer bijzondere plek binnen Feyenoord City. Natuur en stad komen hier samen in een unieke omgeving aan de oever van de Nieuwe Maas, van het Mallegatpark tot het Eiland van Brienenoord. 

Onze rol

Binnen het project Feyenoord City doet en denkt Realconomy mee vanaf de aftrap. Onze rol was aanvankelijk om de initiatiefnemers (Feyenoord, Stadion Feijenoord en de Gemeente Rotterdam) te adviseren over de gebiedsontwikkeling, de kansen en bedreigingen van het plan in kaart te brengen en met partijen in gesprek te gaan over een mogelijke samenwerking. Daarmee leverden we een belangrijke bijdrage aan de haalbaarheidsstudie. 

Centrale rol

Nadat de gemeenteraad van Rotterdam in mei 2017 groen licht gaf voor de ontwikkeling van Feyenoord City, is Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas opgericht. Deze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van de gebiedsontwikkeling. Realconomy maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de stichting. Daarmee vervullen we een centrale rol binnen dit project.

Ontwikkeling gebiedsvisie en selectie bouwconsortium

In die rol zijn we onder meer verantwoordelijk voor het continu updaten van de businesscase, het uitwerken van een gebiedsvisie en het opleveren van het (goedgekeurde) Masterplan Feyenoord City, waarop het bestemmingsplan wordt gebaseerd. Daarnaast hebben we een consortium aan partijen (Heijmans Vastgoed, Provast en Syntrus Achmea) geselecteerd waarvan wij vinden dat zij het meest geschikt zijn om deze ontwikkeling te gaan uitvoeren. Tegelijkertijd zijn we druk bezig geweest met het werven van de gronden waarop Feyenoord City straks ontwikkeld moet worden en – parallel daaraan – de financiering om die gronden ook daadwerkelijk te bemachtigen.

Coördinatie deelprojecten

Feyenoord City kent verschillende deelopgaven, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en sociaal-maatschappelijk. Per deelproject werken we in verschillende samenstellingen samen met diverse gespecialiseerde partners, die we vanuit ons uitgebreide netwerk hebben benaderd.

Verbindende schakel

Maar het voornaamste van onze centrale rol is dat we de publieke, private en particuliere belangen continu in balans houden. Zo wil de Gemeente Rotterdam alleen investeren als aan bepaalde eisen wordt voldaan. Feyenoord zet in op een zo mooi mogelijk stadion, waarmee het op sportief, financieel, commercieel en organisatorisch vlak grote stappen wil maken. Onder bewoners, bedrijven en supporters leven juist weer veel vragen, die een duidelijk antwoord verdienen. Wij vormen de verbindende schakel tussen al deze partijen. En zorgen er zo voor dat Feyenoord City continu een (financieel) haalbare én wenselijke gebiedsontwikkeling blijft.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Neem contact op
Project

SPORTCAMPUS LEIDSCHENDAM

Van een onsamenhangend gebied naar een hoogwaardige parkachtige omgeving voor sport, recreatie en wonen.

Meer informatiearrow
SPORTCAMPUS LEIDSCHENDAM

Meer weten over onze projecten?