FEYENOORD CITY
Project

FEYENOORD CITY

scroll down

Het Rotterdam van morgen. Een groene, gezonde, toekomstbestendige stad die ruimte biedt aan al zijn inwoners en bezoekers.

  • Status
  • In ontwikkeling
  • Verwachte afronding
  • 2028

Wat je ook doet. Van wonen tot werken. Van ontspannen tot ondernemen. Van sporten tot leren. Dat Rotterdam van morgen krijgt gestalte op Zuid. Een grootschalig gebied tussen de oever van de Maas en de levendige woonwijken op Zuid wordt de komende jaren getransformeerd tot een interactief speelveld, dat uitdaagt en activeert.

Diversiteit aan functies en voorzieningen

Huur- en koopwoningen aan het water, een getijdenpark waar onthaasten vanzelf gaat, levendige pleinen en plinten met zorg-, sport- en buurtfuncties een diversiteit aan winkels en horeca uit alle windstreken smelten hier even subtiel samen als de ruim 170 nationaliteiten in de stad. Met deze mix van functies, waarbij de nadruk ligt op vitaliteit, ontspanning en duurzaamheid, wordt Feyenoord City een gebied voor alle Rotterdammers. Lees meer op de projectwebsite van Feyenoord City.

Onze rol

Binnen het project Feyenoord City doet en denkt Realconomy mee vanaf de aftrap. Onze rol was aanvankelijk om de initiatiefnemers (Feyenoord, Stadion Feijenoord en de Gemeente Rotterdam) te adviseren over de gebiedsontwikkeling, de kansen en bedreigingen van het plan in kaart te brengen en met partijen in gesprek te gaan over een mogelijke samenwerking. Daarmee leverden we een belangrijke bijdrage aan de haalbaarheidsstudie. 

Centrale rol

Nadat de gemeenteraad van Rotterdam in mei 2017 groen licht gaf voor de ontwikkeling van Feyenoord City, is Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas opgericht. Deze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van de gebiedsontwikkeling. Realconomy maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de stichting. Daarmee vervullen we een centrale rol binnen dit project.

Ontwikkeling gebiedsvisie en selectie bouwconsortium

In die rol zijn we onder meer verantwoordelijk voor het continu updaten van de businesscase, het uitwerken van een gebiedsvisie en het opleveren van het (goedgekeurde) Masterplan Feyenoord City, waarop het bestemmingsplan wordt gebaseerd. Daarnaast hebben we een consortium aan partijen (Heijmans Vastgoed, Provast en Syntrus Achmea) geselecteerd waarvan wij vinden dat zij het meest geschikt zijn om deze ontwikkeling te gaan uitvoeren. Tegelijkertijd zijn we druk bezig geweest met het werven van de gronden waarop Feyenoord City straks ontwikkeld moet worden en – parallel daaraan – de financiering om die gronden ook daadwerkelijk te bemachtigen.

Coördinatie deelprojecten

Feyenoord City kent verschillende deelopgaven, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en sociaal-maatschappelijk. Per deelproject werken we in verschillende samenstellingen samen met diverse gespecialiseerde partners, die we vanuit ons uitgebreide netwerk hebben benaderd.

Verbindende schakel

Maar het voornaamste van onze centrale rol is dat we de publieke, private en particuliere belangen continu in balans houden. Zo wil de Gemeente Rotterdam alleen investeren als aan bepaalde eisen wordt voldaan. Feyenoord zet in op een zo mooi mogelijk stadion, waarmee het op sportief, financieel, commercieel en organisatorisch vlak grote stappen wil maken. Onder bewoners, bedrijven en supporters leven juist weer veel vragen, die een duidelijk antwoord verdienen. Wij vormen de verbindende schakel tussen al deze partijen. En zorgen er zo voor dat Feyenoord City continu een (financieel) haalbare én wenselijke gebiedsontwikkeling blijft.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Neem contact op
Project

SPORTPARK LEIDSCHENDAM

Van een onsamenhangend gebied naar een hoogwaardige parkachtige omgeving voor sport, recreatie en wonen.

Meer informatiearrow
SPORTPARK LEIDSCHENDAM

Meer weten over onze projecten?