Diensten

Realconomy realiseert gebiedsontwikkeling en investeert in een duurzame stedelijke toekomst.

Diensten

Nieuwe eisen aan grootstedelijke gebiedsontwikkeling

Grootstedelijk beleid is volop in ontwikkeling. Stadspopulaties veranderen in hoog tempo. Nieuwe ideeën zoals circulaire economie, duurzame mobiliteit en doordachte weerbaarheid tegen klimatologische verschuivingen stellen radicaal andere eisen aan de fysieke en financiële constructies waarop de toekomst wordt gebouwd. Tegelijk dragen private partijen een toenemende mate van verantwoordelijkheid voor het welslagen van gebiedsontwikkeling. Als bruggenlegger tussen privaat en publiek, tussen beleidsmakers en ondernemers, vormt Realconomy de kritieke schakel die partijen soepel en vol vertrouwen resultaat laat boeken.

Financiële haalbaarheid

Realconomy staat borg voor de financiële haalbaarheid van de planvorming. Dat doen we door zorg te dragen voor de funding van de gebiedsontwikkeling, zowel vanuit het investerende als het financierende vermogen. We implementeren de juiste checks & balances terwijl we zorgen dat de horloges van alle partijen gelijk blijven lopen.

Planoptimalisatie

Realconomy vult de optimale programmering in, rekening houdend met actueel overheidsbeleid, optimale fasering en een haalbare business case. Daarbij hoort ook de beheersing van de plankosten en de aansluiting op de beleidsdoelstellingen buiten het plangebied. Zo integreren we plannen en realiteit, voor een mooie transitie van pen en papier naar staal en beton.

Wil je weten hoe Realconomy jouw business case kan versterken?

Neem contact op
Project

Gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Met het project Feyenoord City wordt Rotterdamse stedelijke gebiedsontwikkeling naar een hoger plan getild.

Meer informatiearrow
Gebiedsontwikkeling Feyenoord City
Project

Groen woongebied & sportcampus Leidschendam

Realconomy is hier actief betrokken bij een multifunctioneel project dat de inwoners van Leidschendam op alle vlakken en schalen met elkaar verbindt.

Meer informatiearrow
Groen woongebied & sportcampus Leidschendam