GEBIEDSONTWIKKELING
Diensten

GEBIEDSONTWIKKELING

Bij Realconomy bouwen we aan sterke, toekomstbestendige steden. We regisseren de publiek-private samenwerking die nodig is voor geslaagde gebiedsontwikkeling. En vormen zo de onmisbare, verbindende schakel tussen uiteenlopende belangen en partijen.

Zo vormen we de onmisbare, verbindende schakel tussen uiteenlopende belangen en partijen.

Geen mooie plek, maar sterkere stad

Geen mooie plek, maar sterkere stad

Die rol als verbinder past ons. Sterker nog: het is de reden dat Realconomy is opgericht. Voor ons gaat gebiedsontwikkeling om meer dan alleen het creëren van een mooie plek waar gebouwen en buitenruimte esthetisch verantwoord samensmelten. Voor ons gaat gebiedsontwikkeling om het sterker maken van een stad. Om het maken van een plek waar wonen, werken en ontspannen samensmelten tot een logisch geheel. Waar mensen op een prettige manier naartoe komen en verblijven. En waar zowel economische als sociaal-maatschappelijke ontwikkeling plaatsvindt. Daadwerkelijke impact maken op de lange termijn, dát is waarom Realconomy bestaat.

Kruising van belangen

Kruising van belangen

We kiezen daarbij niet voor de gemakkelijkste weg, want gebiedsontwikkeling is complex. Bestuurders hebben vaak een andere visie op een gebied dan bewoners en de groenteboer op de hoek. Ook vastgoedontwikkelaars en investeerders hebben hun eigen belangen. Op die drukke kruising waar alle doelstellingen en belangen samenkomen, zijn wij in ons element. Als een verkeersregelaar leiden we alle partijen dezelfde kant op. Van beleidsbepalende overheden tot uitvoerende marktpartijen. En van bewoners en belangengroeperingen tot exploitanten en financiers.

Kunst van het verbinden

Kunst van het verbinden

Hoe we dat dat doen? Door alle behoeften en belangen nauwkeurig in kaart te brengen en continu tegen elkaar af te wegen. Door de juiste partijen met elkaar in gesprek te brengen én te houden. Door flexibel te zijn wanneer plannen tussentijds moeten worden aangepast. Of juist voet bij stuk te houden wanneer de (financiële) haalbaarheid van de businesscase in gevaar komt. En door niet af te wachten, maar proactief te communiceren, kennis te delen en met gedegen oplossingen en plannen van aanpak te komen. Kortom: door de kunst van het verbinden te beheersen.

Ervaring in bedrijfsleven en overheid

Ervaring in bedrijfsleven en overheid

Binnen Realconomy bundelen we ruime ervaring en expertise binnen zowel bedrijfsleven als overheid. We kennen de processen, zijn op de hoogte van het actuele overheidsbeleid en weten in elke muur een opening te vinden. Bovendien beschikken we over een uitgebreid netwerk, waardoor we voor elke gebiedsontwikkeling de juiste partij voor de juiste rol kennen. En, zoals een goed regisseur betaamt, hen op de goede manier laten samenspelen. Zodat we samen dat ene doel bereiken: een sterk stuk stad dat klaar is voor de toekomst.

Actief op zoek naar samenwerking

Actief op zoek naar samenwerking

Realconomy werkt niet alleen in opdracht. Geregeld nemen we zelf het initiatief voor gebiedsontwikkeling en zoeken we actief de samenwerking met overheden en marktpartijen. We deinzen er niet voor terug om risicodragend deel te nemen aan onze partnerships. Daarnaast kun je ons inschakelen voor het financieren van gebiedsontwikkeling, zowel vanuit het investerende als het financierende vermogen. Ook investeren we via het Social Impact Fonds Rotterdam in sociaal ondernemerschap.

VRAGEN?

HANS VAN ROSSUM
Contact

HANS VAN ROSSUM

We kijken graag samen naar jouw ruimtelijke opgave!

Zoek contact arrow

PROJECTEN

Project

FEYENOORD CITY

Het Rotterdam van morgen. Een groene, gezonde, toekomstbestendige stad die ruimte biedt aan al zijn inwoners en bezoekers.

Meer informatiearrow
FEYENOORD CITY
Project

SPORTPARK LEIDSCHENDAM

Van een onsamenhangend gebied naar een hoogwaardige parkachtige omgeving voor sport, recreatie en wonen.

Meer informatiearrow
SPORTPARK LEIDSCHENDAM