VLINDERVEEN SPIJKENISSE
Project

VLINDERVEEN SPIJKENISSE

scroll down

We combineren onderwijs, maatschappelijke functies en wonen om een bestaand winkelgebied levendiger te maken en slim te verbinden met haar omgeving.

  • Partner
  • Gemeente Nissewaard
  • Status
  • In ontwikkeling

Realconomy turnt in samenwerking met de gemeente Nissewaard winkelcentrum Waterland Spijkenisse – Vlinderveen en het aangrenzende gebied om tot een levendig en leefbaar stuk stad met diverse functies.

Het project

De gemeente Nissewaard heeft te maken met een aantal uitdagende vraagstukken van sociaal-economische, maatschappelijke en ruimtelijke aard. Zo kan een deel van de grote woningbouwopgave in de provincie Zuid-Holland worden opgelost door meer woningen te bouwen in Spijkenisse. Bijvoorbeeld rondom winkelcentrum Waterland Spijkenisse – Vlinderveen.

Winkelen, wonen en leren

Momenteel heeft het winkelcentrum een volledige winkelfunctie. Door naast woningen ook maatschappelijke functies, beter passende commerciële functies en onderwijsfuncties toe te voegen, krijgt niet alleen het winkelcentrum maar ook het aangrenzende gebied – inclusief park De Eendenkooi – een boost.

Levendiger en leefbaarder

Realconomy kocht een deel van Winkelcentrum Waterland Spijkenisse – Vlinderveen aanvankelijk aan met het doel om hier wonen en commerciële ruimtes te combineren. In gesprek met de gemeente Nissewaard ontstond het idee om ook een nabijgelegen basisschool bij de plannen te betrekken. Op deze manier ontstaat er ruimte om de verschillende functies in het gebied – onderwijs, maatschappelijk en wonen – te combineren en op ruimtelijk en sociaal vlak beter te verbinden. Het gebied zal uiteindelijk drukker, diverser en beter verbonden worden door het creëren van logische routes van het winkelgebied naar het park.

Onze rol

Realconomy raakte betrokken bij dit project door de aankoop van een enkellaags blok van in totaal 2.500 vierkante meter van winkelcentrum Waterland Spijkenisse – Vlinderveen. Het aanvankelijke doel was om dit vastgoed te herontwikkelen naar een mix van wonen en commerciële ruimtes. Dit zou enerzijds een bijdrage aanleveren aan de woningbouwopgave van de gemeente Nissewaard en anderzijds het winkelgebied van een nieuwe boost voorzien. 

Van vastgoedontwikkeling naar gebiedsontwikkeling

Bovenstaande is nog steeds allemaal van toepassing. Maar in de goede gesprekken die we voerden met de gemeente Nissewaard ontstond gaandeweg het idee voor een bredere gebiedsontwikkeling, waarbij ook de aangrenzende school kan worden betrokken. Daardoor raakten we nóg enthousiaster, want bij Realconomy maken we graag plekken waar wonen, werken en ontspannen samensmelten tot een logisch geheel. Daadwerkelijk impact maken op de lange termijn, dát is waarom Realconomy bestaat.

Uitwerken concrete plannen

In overleg met de gemeente werken we momenteel de concrete plannen uit om dit stukje Spijkenisse toekomstbestendig en sterker te maken. Het toevoegen van woningen op de plek van de huidige school zorgt er in onze ogen voor dat niet alleen het winkelgebied, maar ook park De Eendenkooi levendiger en leefbaarder wordt. Door de school te verplaatsen naar het winkelcentrum verwachten we meer ‘leven’ te krijgen op het plein waardoor het geheel beter gaat functioneren voor winkeliers, bewoners en bezoekers.  

Verbindende rol

Daarnaast nemen we, zoals bij alle gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij we betrokken zijn, de centrale rol van verbinder op ons. Zo zullen we op zoek gaan naar commerciële partijen en maatschappelijke voorzieningen die goed aansluiten bij de behoeften van de huidige en toekomstige bewoners en de gebruikers van het gebied. Ook gaan we, naast de gemeente, ook in gesprek met lokale ondernemers. Zo moet er een oplossing gevonden worden voor het (tijdelijk) parkeren voor het wegbrengen en ophalen van de kinderen van school. Maar naast praktische oplossingen praten we vooral met alle publieke en private partijen om draagvlak te creëren én te houden. Alles met dat ene doel: een leefbaarder en levendiger gebied maken voor alle betrokkenen.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?

Neem contact op
Project

SPORTPARK LEIDSCHENDAM

Van een onsamenhangend gebied naar een hoogwaardige parkachtige omgeving voor sport, recreatie en wonen.

Meer informatiearrow
SPORTPARK LEIDSCHENDAM

Meer weten over onze projecten?