HPC legt oor te luister bij stakeholders tijdens bezoek aan Curaçao

HPC legt oor te luister bij stakeholders tijdens bezoek aan Curaçao

Luisteren en inzichten verzamelen. Dat was de insteek van het bezoek dat het Heritage Plaza Consortium (HPC) eind juni bracht aan Willemstad (Curaçao). Het was een aanpak die enerzijds werd gewaardeerd door de stakeholders en anderzijds waardevolle informatie opleverde voor de herontwikkeling van het Plaza Hotel.

Heritage Plaza Consortium (HPC) werkt bij de herontwikkeling van het Plaza Hotel in Willemstad samen met het Algemeen Pensioenfonds Curuçao (APC). APC is sinds september 2020 de eigenaar van het Plaza Hotel. Beide partijen organiseerden in juni 2021 meerdere sessies om in gesprek te gaan met diverse stakeholders. Deze sessies waren een vervolg op het bezoek van november 2020. Sindsdien werken de partijen hard aan de uitwerking van de ontwikkelingsplannen.

Uitbreiding team HPC

Het team van HPC, waar ook Realconomy deel van uitmaakt, werd in de tussentijd versterkt met Jan de Jong (erfgoeddeskundige), Peter Zwart (adviseur maatschappelijke en culturele functies) en Bart Akkerhuis (adviseur stedenbouwkundige visie). Zij werden erbij betrokken om de visie van het plan verder aan te scherpen. Namens Realconomy waren Hans van Rossum en Bastiaan van der Knaap aanwezig op Curaçao.

Nieuwe impuls voor Willemstad

APC en HPC willen de locatie van het voormalige Van der Valk Hotel en de directe omgeving van een nieuwe impuls voorzien. Publieke ruimte en het waterfort worden getransformeerd tot een plek waar bewoners en bezoekers samen kunnen vertoeven. Het unieke karakter van dit Unesco-werelderfgoed wordt daarbij uiteraard gewaarborgd en gerespecteerd. Door onderwijs, cultuur, wonen en publieke voorzieningen te combineren, ontstaat in Punda een gebied waarvan niet alleen Willemstad maar het hele eiland Curaçao (economisch) kan profiteren.

Oor te luister

Omdat APC en HPC zich nog in de initiatieffase bevinden, werd besloten om geen kant-en-klaar plan te presenteren, maar vooral het oor te luister te leggen. De programmatische invulling werd getoetst, ruimtelijke kansen en uitdagingen werden besproken. En er werd bekeken hoe het project een sociaaleconomische impuls kan geven aan de rest van Willemstad.

Diversiteit aan stakeholders

Dat werd uiteraard gedaan door de locatie te bezoeken. Verder werden er vooral veel interessante gesprekken en discussies gevoerd. Deze gesprekken waren zeer divers; er werd gesproken met de Vertegenwoordiging van Nederland, ondernemers en instellingen uit de cultuursector, de toekomstige regering en de University of Curaçao. Maar ook met startups, horecaondernemers, architecten, erfgoeddeskundigen, monumentenpartijen en andere belangenorganisaties. Het weekprogramma werd afgesloten met een mooi bezoek aan de gouverneur.

Vervolgstappen

APC en HPC zijn na deze week nóg enthousiaster geworden om de plannen samen uit te werken. De komende tijd wordt de input verwerkt om tot een planvoorstel te komen. Half augustus wordt een nieuw bezoek gebracht aan Curaçao.

Meer weten over de duurzame ontwikkeling van het Plaza Hotel?

Bekijk project

Gerelateerd nieuws

Bezoek aan Curaçao creëert draagvlak voor herontwikkeling Plaza Hotel Link

Bezoek aan Curaçao creëert draagvlak voor herontwikkeling Plaza Hotel

Tijdens het bezoek werd gesproken met diverse betrokken ministeries en vertegenwoordigers van Willemstad.

Heritage Plaza Consortium gaat Plaza Hotel Curaçao herontwikkelen Link

Heritage Plaza Consortium gaat Plaza Hotel Curaçao herontwikkelen

We zijn in verregaande onderhandeling met APC over de (her)ontwikkeling van het Plaza Hotel in Willemstad.