Masterplan Feyenoord City vastgesteld door College van B&W

Masterplan Feyenoord City vastgesteld door College van B&W

Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas heeft het Masterplan Feyenoord City aangeboden aan het Rotterdamse College van Burgemeester en Wethouders. Het College heeft het Masterplan goedgekeurd en op donderdag 17 oktober aangeboden aan de Gemeenteraad. Daarmee is de realisatie van Feyenoord City ineens een stuk concreter geworden.

Impressie – OMA en LOLA
Impressie – OMA en LOLA

Stadion aanjager voor gebiedsontwikkeling

Het Masterplan geeft een realistisch beeld van hoe Feyenoord City er ruimtelijk uit komt te zien en welke economische en sociaal-maatschappelijke effecten worden beoogd. In het Masterplan smelten de ambities van Feyenoord en de gemeente Rotterdam samen. Het nieuwe stadion voor de voetbalclub moet de aanjager worden voor de (her)ontwikkeling van een nu nog onaantrekkelijk gebied in Rotterdam-Zuid.

Ontmoetingsplek aan de Maas

Binnen Feyenoord City gaan wonen, werken, educatie, sport en recreatie straks hand in hand, waardoor er een aantrekkelijk, veelzijdig en levendig gebied ontstaat dat een enorme impuls geeft aan de direct omliggende wijken, Rotterdam-Zuid én de rest van de stad. De acht deelgebieden binnen de totale gebiedsontwikkeling moeten gezamenlijk een plek gaan vormen waar zowel bewoners als bezoekers 365 dagen per jaar kunnen en willen verblijven. Daarmee wordt Feyenoord City dé ontmoetingsplek aan de Maas.

Slimme verbindingen

Wat in het oog springt, zijn de slimme verbindingen die vanuit het hart van Feyenoord City worden gemaakt met de omringende gebieden. Zo werd onder meer de Maasoever, onder meer via een Getijdenpark, nadrukkelijk bij het gebied betrokken. Aan de andere kant wordt via meerdere verbindingen de wijk Hillesluis verbonden aan Feyenoord City. Ook komen er verbeterde fiets-, voetgangers- en OV-verbindingen (ook via het water!) van en naar het gebied.

Rol Realconomy

Het Masterplan vormt een belangrijke onderlegger voor het bestemmingsplan. Realconomy vormt als onderdeel van het dagelijks bestuur van de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas een cruciale rol in de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. 

MEER WETEN OVER ONZE ROL?

Bekijk project

Gerelateerd nieuws

Realconomy koopt grond in Leidschendam voor ontwikkeling sportcampus Link

Realconomy koopt grond in Leidschendam voor ontwikkeling sportcampus

Van oude manege met omliggende sportcomplexen naar multifunctionele sportcampus in Leidschendam.

Groen licht voor volgende stap stadionplan Feyenoord Link

Groen licht voor volgende stap stadionplan Feyenoord

Goed nieuws voor Rotterdam: de seinen staan op groen voor een volgende fase van Stadionplan Feyenoord.